Uncategorized

தமிழ் இணைய எழுத்துருக்கள் – ஒரு விளக்கம்

Hi everyone!

This is going to be my first tamil post. I am writing this in tamil because, this post is mainly some information for tamil website developers and designers who are upset about the tamil unicode font which is available in the internet. But, if you’re interested in knowing about it and didn’t understand what is going to follow, please feel free to ask for a translation. I am a bit lazy to translate it to English now. But, we can work it out. Cheers.


வணக்கம் நண்பர்களே! இந்த பதிவானது தமிழ்ப்பதிவர்களுக்கும் இணைய ஆர்வலர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் என நம்புகின்றேன். சில மாதங்களுக்கு முன்னர் – நான் இந்த வலைத்தளத்தை ஆரம்பித்த காலங்களில் தமிழ் இணைய எழுத்துருக்கள் பற்றிய தேடல் ஒன்றை மேற்கொண்டேன். காரணம் அனைவரும் அறிந்ததே! இணையத்தில் பலவாறான ஆங்கில இணைய எழுத்துருக்கள் காணப்படுகின்றன. ஆனால், இவ்வசதி தமிழுக்கு இருக்கவில்லை. மன்னிக்கவும். இருந்திருக்கவில்லை.

நான் எனது தேடலை மேற்கொண்ட போது, ஒரு இணையத்தளம் என் கண்ணில் பட்டது. அதில் ஒரு பதிவு, தமிழ் இணைய எழுத்துருக்கள் பற்றிய விரிவான விளக்கத்தை உதாரணம் மூலம் காட்டியிருந்தது. அப்பதிவில் அந்த எழுத்துருக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டும் காணப்பட்டது. அதன் அழகும் அதைப் பார்த்ததும் வந்த ஆனந்தமும் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாதவை. அப்பதிவு 2013ஆம் ஆண்டே எழுதப்பட்டிருந்தது. நண்பர் தாரிக் அஸீஸ் அப்பதிவினை எழுதி இருந்தார். மிகச்சீரான அந்தப்பதிவு இதோ:- தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு அழகு சேர்த்தல்.

நான் இதை மீள்பதிவு செய்யாமல் வெறுமனே அப்பதிவை மட்டுமே தந்திருக்கலாம். ஆனால், அப்பதிவானது பல பதிவர்களுக்கு பாவனைக்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதில் எனக்கு சந்தேகமே! காரணம் பதிவர்கள் அனைவரும் வலை உருவாக்குனர்கள்*(web developers) அல்ல. அதுமட்டுமன்றி, இவ்வாறான பதிவுகள் மக்களை சென்றடைவதே சிறப்பு என்பதால், அதனை சற்று விளக்கமாக எழுதலாம் என முடிவெடுத்தேன்.

Google இன் early access செயற்பாட்டில் மொத்தமாக 6 தமிழ் எழுத்துருக்கள் காணப்படுகின்றன. அவற்றை எவ்வாறு உங்கள் இணையத்தளத்திலோ பதிவுத்தளத்திலோ உள்ளடக்குவது என்பதை இங்கே விளக்குகின்றேன்.

Droid sans tamil

Droid sans tamil

இதனை உள்ளடக்க, உங்கள் ஸ்டயில்ஷீட்டில் அனைத்து ஸ்டைல்களுக்கும் முதல், கீழ்க்காணும் code இனை சேர்க்க வேண்டும்.

@import url(http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/droidsanstamil.css);

.tamil
{
 font-family: Droid Sans Tamil, serif;
}

Karla tamil inclined

karla tamil inclined

இதனை உள்ளடக்க, உங்கள் ஸ்டயில்ஷீட்டில் அனைத்து ஸ்டைல்களுக்கும் முதல், கீழ்க்காணும் code இனை சேர்க்க வேண்டும்.

@import url(http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/karlatamilinclined.css);

.tamil
{
  font-family: Karla Tamil Inclined, serif;
}

Karla tamil upright

karla tamil upright

இதனை உள்ளடக்க, உங்கள் ஸ்டயில்ஷீட்டில் அனைத்து ஸ்டைல்களுக்கும் முதல், கீழ்க்காணும் code இனை சேர்க்க வேண்டும்.

@import url(http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/karlatamilupright.css);

.tamil
{
  font-family: Karla Tamil Upright, serif;
}

Lohit tamil

lohit tamil

இதனை உள்ளடக்க, உங்கள் ஸ்டயில்ஷீட்டில் அனைத்து ஸ்டைல்களுக்கும் முதல், கீழ்க்காணும் code இனை சேர்க்க வேண்டும்.

@import url(http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/lohittamil.css);

.tamil
{
  font-family: Lohit Tamil, serif;
}

Noto sans tamil UI

Noto sans tamil UI

இதனை உள்ளடக்க, உங்கள் ஸ்டயில்ஷீட்டில் அனைத்து ஸ்டைல்களுக்கும் முதல், கீழ்க்காணும் code இனை சேர்க்க வேண்டும்.

@import url(http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/notosanstamilui.css);

.tamil
{
  font-family: Noto Sans Tamil UI, serif;
}

Noto sans tamil

Noto sans tamil

இதனை உள்ளடக்க, உங்கள் ஸ்டயில்ஷீட்டில் அனைத்து ஸ்டைல்களுக்கும் முதல், கீழ்க்காணும் code இனை சேர்க்க வேண்டும்.

@import url(http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/notosanstamil.css);

.tamil
{
  font-family: Noto Sans Tamil, serif;
}

இவ்வாறு உங்களுக்கு பிடித்த எழுத்துருவினை இணைத்துக்கொண்ட பிறகு, உங்கள் பதிவினை எழுதும் போது நீங்கள் தமிழை உபயோகிக்கும் இடங்களில் அந்த வசனங்களை கீழ்க்கண்டவாறு span element இனால் wrap பண்ணி அதற்கு tamil எனும் class இனை வழங்கினால் போதும், உங்கள் விருப்பத்துக்குரிய தமிழ் எழுத்துருவானது அந்த வசனத்தை அலங்கரிக்கும்.

tamil

* மொழிபெயர்ப்பு உதவி – முல்லை கோகுலன்

நன்றி
தாரிக் அஸீஸ்  120px-Twitter_favicon

Standard
life

Long time no see!

Hi folks,

I am here with my new blog post. I haven’t blogged in 3 weeks I guess. I took this looong break right after telling that i am going to blog once every week.

Off to a great start, huh?

I cannot say that I didn’t blog at all in these 3 weeks. I wrote a blog post for Frontcube, where I work.
Here is my post if you wanna check it out or to make sure that I didn’t lie.

Done is better than perfect

As usual. I’ve got nothing to talk about. But, I’ve been thinking a lot about purchasing a domain for my blogs. But, I am still not sure about that idea. Hey, Don’t judge me. I am what I am.

After buying the love of my life, I started experimenting a lot with long exposure photographs. Because, I have this wallpaper on my iphone 4s. It is the milkyway. It itches me to take some photos of the milkyway. But, How to capture the milkyway? you can barely see it. I tried some random shots at the skies too. It is too cloudy. It frequently rains in the western parts of the Sri Lanka these days because of the monsoons. I was a bit upset with it.

Then, came the Parlimentary elections of Sri Lanka. I went to my hometown Trincomalee which is in the eastern part of our small country. It has clear skies these days. So, I tried to have my intended photoshoot in Trincomalee (Thank god I took the Tripod). The road lights don’t work in our road. (Believe me, I am in the city.) So, I had a great view of the milkyway. It was a little blurry because I broke my eyewear earlier that week. But, with the help of my equally short sighted sister, I took some photos that i liked very much. The photos are a bit under-exposed to be true.

this is not a fairytale ending to my quest. I should get a good looking photo of the milkyway. I was disappointed. It all vanished when I came to Thihariya, Gampaha – Where I am boarded. The sky was crystal clear that night. I took some good looking photos with my 70D. Here are two photos I liked the most.

IMG_1011

IMG_1012 copy

Bye Guys. See ya later!

Standard
Photography, Uncategorized

Photography is a Stress buster

Yeah! I bought my first DSLR Camera yesterday. The whole package cost me about 179,100/=
These are the contents of my package:-

 • Canon 70D with 18-135mm STM lens.
 • 50 mm EF lens
 • Shoulder bag
 • Dry box with dehumidifier
 • Tripod
 • A reusable cleaning kit
 • UV Filters for both the lens
 • An 8Gb Class 10 memory card

I am very happy that I could buy all these without exceeding my budget.

I took some photos using my camera. It works great. So, now is the time for me to participate in those photography competitions. See whether I take any good photos.

I don’t have much to write today. But, I wanted to write today. That’s is what this post is about. And, Thanks for your support guys.

 

For the Hi-Res image of the post featured image, click here

Standard
life, Photography, Relationships

Photography is like Relationship

Blogging after a long time.

Note to self :- “I should document more. It could help someone or even the future me. So, From here onwards, I will blog every week (at least)”

Now, about the heading of this blog post. I am planning to buy a DSLR Camera this weekend. Got the sponsorship from my sister. Actually it is kind of a loan. anyhow, the thing is, people around me have a good about my craze on DSLR and Photography. But, once I got the money, I am now a bit scared to make the leap – which is buying the camera. I cannot sleep at night, I cannot watch F.R.I.E.N.D.S peacefully, And I have to do something productive to keep my mind off it. It is very hard for me because, believe me. I am a lazy bastard.

So, I talked about this with Aslam Najeebdeen – CEO and Visionary of Frontcube (pvt) ltd. He laughed. Then he added a great simile to the conversation. So, What i said to him was, “I am scared to buy a DSLR camera now because, I took photos using a lot of different models, But after this, I have to only use this one. So, I am thinking whether I should get this model or not”. You might’ve guessed what he would’ve said.

It is like the mindset of a playboy who is getting married

True that.

Then I realized, it is like a relationship. ‘How?’ you might ask. Here’s how. My budget is 200,000. I could get a 6D with a kid lens if I add some more from my pocket. But, my range will be small. I cannot afford another lens because it is too expensive. So, I have to live with what I have.

In relationship, Think that you reached for someone way out of your league. It is true that you will have some great perks. But, it has its downsides. I am not going to explain. Because, everyone can relate to this.

But, if you bond with someone in your own league. It will be a great relationship. That too has its own perks. And the main thing is, There will be no Ego and Arrogance.

Hey, I am not a relationship expert. But, I think I am doing okay in my personal life. So, stop judging me.

Going to buy a Canon 70D with the kit lens, another 50mm lens and some other accessories. Hoping to post more often and you all can expect some photos taken by me in the posts. It will be watermark free. So, do whatever you want with them if you think they are useful.

Credit me if you can. It will be a great gesture. 😉 😀

Standard
life, Uncategorized

Prototypes and mindsets

First of all. This is a mobile blog. I am doing this from the 4th floor of my friends’ apartment. It is actually the top of the building and the view is great. Suddenly, i started thinking about a small incident that happened today. I wanted to talk about it with someone. So, here it goes…..

I always try to be non judgmental. But, it always keeps coming back to me. I think I should practice it more often. Because, after accidentally judging someone because of their face and activities, I feel like shit when I get to know that i am wrong. I felt like this today after a long time.

I was coming to my friend’s apartment. (I usually stay there when I come to Colombo.). I took a tuk tuk from Dehiwala. The guy who was driving it had a big beard. I was in an entertainy mood that time. So, I started making small talk. I asked him a prototype question which I regret up-to now.

“Ayyalata heta ramzan neda?”

Guess what? He was a Buddhist. He was a little upset about my question. I am not here to argue why he got upset. But, look at that idiot who was in the backseat. He thought that everyone with a long beard is a Muslim.

That is what prototypes are. We shouldn’t set a prototype to people. We should see everyone with a uniqueness. Forgive me tuk tuk guy, I wont judge people by their looks. It is rude to do so. Thank god it is not a Muslim guy. I wouldn’t have learned my lesson. Don’t judge people. especially don’t judge someone based on their looks.

Standard
life

Reading – Rekindled

Hi guys! I recently read somewhere that one should have his own blog. Then, I was like seriously? why should I? Then it hit me. I always search for blogs. I always read blogs. I always get answers for my questions from the blogs. So, I thought of starting my own blog. Having a blog will actually improve your portfolio. Because, it is like reading a book these days. It is very rare to be seen.

I was a frequent reader when I was a kid. Then, that good habit kind of slipped away. Then, after joining frontcube I started reading again because in here, it is mandatory for the employees to read. Here we even have our own syllabus for reading. It may sound ridiculous. But, believe me. It is working out well for me. The books we are mainly about our personal development. And, They are very basic books. A guy without much knowledge in English can read it. But, there is a catch. You have to talk about a chapter in your book every Wednesday. We have an hour allocated for that. That is called leadership Wednesday. So, We really have to read the book if we don’t to make fools out of ourselves.

The good thing about leadership Wednesday is that it will build your public speaking and leadership skills. I was afraid to talk in English because, I thought someone(eg:- My mom) will point out the grammar mistakes and everything. But, after some sessions in LWs, I built back my confidence. And, I don’t care about my mistakes anymore. Because, we do mistakes even when we talk in our native language. I don’t want to improve only myself. So, I am gonna go ahead and give the titles of the books that I have read after joining Frontcube. In the order I have read them.

 1.  Rework: Change the Way You Work Forever
 2.  Who moved my cheese
 3.  The greatness guide – (I am currently reading)

The first book is mainly about your business and how you should work on it. It is kind of a Radical book that breaks all the norms of a business world. If you have your own business, starting your own company or even trying to build something related to business, it is for you.

The second book is for everyone. That’s it. Whoever you are, you should read it. It is not a revolutionary book. But, it is a story that will make you think and prepare for the changes in your life.

The third book is like reading from the chapters of your life. Every chapter will remind you something that happened in your own life. Although I am still reading that book, I have a good feeling about this book that it will change me somehow.

I am waiting for you guys to suggest me some books too. If you have anything, Drop it on comments. Cheers.

Standard